Hollanda’da Camiler 1 Temmuz’daki Açıldı

Hollanda Diyanet Vakfı tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

Temel Kurallar ile birlikte 1,5 metrelik mesafe ve diğer tedbirlere uyularak 1 Temmuz’da ibadete açılacaktır.

Hollanda Diyanet Vakfı 1 Temmuz’da açılacak olan camiler için dezenfektan standı ve yeteri kadar hijyen jeli temin ederek camilerine dağıtmaya başlamıştır. Ayrıca korona kurallarını içeren rull op, afiş, el ilanı ve yöneticiler için Hollanda Sağlık Bakanlığına bağlı Sağlık ve Çevre için Devlet Enstitüsü (RIVM) nin açıkladığı kurallar çerçevesinde rehber kitapçık hazırlayarak şube yöneticilerini ve cemaatini bilgilendirdi.

Hollanda Diyanet Vakfı

Geplaatst in Algemeen | Reacties uitgeschakeld voor

Archief

TR: DEMOKRASİ VE MİLLİ İRADE ENGELLENEMEZ
Türkiye’de 15 Temmuz 2016 akşamı bir grup cunta tarafından askeri darbe girişiminde bulunulmuştur.
Bu hareket, kesinlikle Türk Silahlı Kuvvetlerinin tümünün karıştığı bir olay olmayıp TSK içindeki bir grubun aziz Türk milletine ve demokrasiye karşı bir terör faaliyetidir. Yüce Türk milleti bu alçak terör olayına gereken cevabı vermiştir. Modern dünyanın yapması gereken, Türk halkının demokrasi savunusuna sonuna kadar destek vermektir.
Avrupa Birliği adayı olan Türkiye, hukuku, demokrasisi ve ekonomisi geçmişte askeri darbelerden büyük zarar görmüştür. Türkiye’deki demokrasiyi ve halk iradesini askıya almaya ve yok saymaya yönelik askeri darbe girişimini şiddetle kınıyoruz. Utrecht Turk Platformu ailesi olarak demokrasiye sahip çıkmanın önemli olduğuna inanıyoruz. Bu hukuksuz girişimin en kısa zamanda sona ermesini diliyor ve sonuna kadar demokrasiyi desteklediğimizi kamuoyu ile paylaşıyoruz.
Türkiye’de seçilmiş bir Cumhurbaşkanına ve hükümete yönelik bu darbe girişimini, bütün demokratik ülkelerin net bir dil ile kayıtsız şartsız bu demokrasi dışı hareketi reddettiklerini beyan etmelerini bekliyoruz.
Bütün vatandaşlarımızın bu meseleye sağduyuyla yaklaşmasını ve yasalar ve demokrasi çerçevesi içerisinde hareket etmelerini önemle rica ediyoruz.

NL: GEEN TOLERANTIE VOOR BLOKKADE VAN DEMOCRATIE EN NATIONALE EENHEID
op 15 juli 2016 is in Turkije door een kleine groep binnen het Turkse Leger een poging tot staatsgreep ondernomen. Deze beweging vertegenwoordigt zeker niet de Turkse Krijgsmacht. Dit is een openlijke terreurdaad tegen de Turkse Natie en de democratie.
De Turkse bevolking heeft samen met haar overheid deze laffe staatsgreep met daadkracht bestreden. Het volk is openlijk voor haar democratie opgekomen.
Wij als Turks Platform Utrecht geloven in de democratie en spreken hierbij de hoop uit dat deze onrechtmatig coupe poging snel tot een volledige einde komt en de rust in Turkije weer wederkeert.
We roepen Nederland en de rest van de wereld op om deze staatsgreep te veroordelen en achter de democratisch gekozen regering van Turkije en het Turkse volk te staan.

Turks Platform Utrecht veroordeelt elke vorm van geweldpleging tegen de wil van het volk en democratie.
Voorts verwachten wij dat eenieder deze poging tot staatsgreep zal veroordelen en dit openlijk zal uitspreken.

Tenslotte roepen we onze achterban op om de rust te bewaren en binnen de kaders van de wet en democratische wijze te handelen.

TURKS PLATFORM UTRECHT

18-7-2016

Geplaatst in Algemeen | Reacties uitgeschakeld voor Archief

Home

Doelstelling Turks Platform Utrecht:

Het platform stelt zich ten doel (binnen haar werkgroep):

 

 1. Collectieve belangen te behartigen van de Turkse Gemeenschap in het algemeen en van zijn leden in het bijzonder
 2. De burgerschap en de sociale cohesie binnen de Turkse Gemeenschap in Utrecht te bevorderen
 3. Ertoe bijdragen dat de maatschappelijke verantwoordelijkheid onder de Turkse inwoners van Utrecht wordt vergroot
 4. Ertoe bijdragen dat maatschappelijke problemen worden voorkomen en de aanwezige problemen worden opgelost door de inwoners voor te lichten, te mobiliseren, te stimuleren en te betrekken
 5. De ouderen en de jongeren binnen de Turkse gemeenschap begeleiden en voorlichten over maatschappelijke onderwerpen als onderwijs, integratie, gezondheid, sociaal domein, werk, geloof en radicalisering
 6. Ertoe bijdragen dat het vermogen om deel uit te maken van de maatschappij en een actieve bijdrage te leveren daaraan wordt vergroot

 

Het Turks Platform Utrecht tracht haar doelstellingen te bereiken door::

 1. Het organiseren van Sociaal Culturele activiteiten
 2. Het stimuleren om deel te nemen aan onderwijs en
 3. beroepsmogelijkheden te vergroten
 4. Het organiseren van cursussen en huiswerkklassen
 5. Het organiseren van sport- en ontspanningsactiviteiten
 6. Het organiseren van culturele, thema en voorlichtingsbijeenkomsten
 7. Het aangaan van Samenwerkingsverbanden met Lokale Overheid of haar instanties
 8. Het aangaan van Samenwerkingsverbanden met andere Non Profit Organisatie’s
Geplaatst in Algemeen | Een reactie plaatsen