Doelstelling Turks Platform Utrecht: Het platform stelt zich ten doel (binnen haar werkgroep):   Collectieve belangen te behartigen van de Turkse Gemeenschap in het algemeen en van zijn leden in…
Continue Reading ยป